2023 – 2024 Board of Directors

2023-24 WHIMA Board term of office:  July 1, 2023 – June 30, 2024.
Heather Pinske, MBA, RHIA

Heather Pinske, MBA, RHIA

President/WHIMA Chief Delegate

Bryanna Schoeffel, RHIA

Bryanna Schoeffel, RHIA

President-Elect/WHIMA Delegate

Taryn Brunner, RHIA

Taryn Brunner, RHIA

Past President/WHIMA Delegate

Amy Hoaglund, RHIA

Amy Hoaglund, RHIA

3rd Year Director/WHIMA Delegate

Tanya Mulder, MS, RHIT

Tanya Mulder, MS, RHIT

3rd Year Director/WHIMA Delegate

Julie Hable, MBA, RHIA

Julie Hable, MBA, RHIA

2nd Year Director

Charley Wessberg, M.S., CCS

Charley Wessberg, M.S., CCS

2nd Year Director

Kim Halverson, RHIT

Kim Halverson, RHIT

1st Year Director

Julie Larsen, RHIA, CCS, CDIP

Julie Larsen, RHIA, CCS, CDIP

1st Year Director

WHIMA Executive Office Coordinator

Teresa Pearson, MBA

Teresa Pearson, MBA

785-531-0647